Cooperare internațională

Cooperare

COOPERARE INTERNATIONALA

      Potrivit Legii 55/2006, Agenţia de Investigare Feroviară Română desfăşoară un schimb activ de opinii şi experienţă cu organismele de investigare din statele membre, în scopul elaborării unor metode comune de investigare, realizării unor principii comune pentru urmărirea recomandărilor de siguranţă şi pentru adaptarea la evoluţia progresului tehnic şi ştiinţific. Agenţia de Investigare Feroviară Română poate primi sprijin de la Agenţia Feroviară Europeană în realizarea acestei sarcini.

Colaborare cu alte Organisme de Investigare

      · 24-26 februarie 2015 OIFR a organizat o ședință cu tema “Împărtășirea bunelor practici în investigarea accidentelor feroviare” cu participarea reprezentanților Organismului de Investigare Feroviar din Norvegia – (AIBN).
      · 4 octombrie 2016 AGIFER a organizat o ședință cu tema ”Împărtășirea bunelor practici în investigarea accidentelor feroviare” la care reprezentantul  Investigatorul Șef al Organismului de investigare din Marea Britanie (RAIB) d-l Simon French.
        · AGIFER participă la ședințele rețelei Organismelor de investigare care se desfășoară de 2-3 ori pe an cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.  
        · AGIFER face parte din grupul de lucru pentru dezvoltarea Programului comun de evaluare Peer review.

Colaborare cu Agentia Uniunii Europene pentru Căile Ferate
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

      · In perioada 11-12 martie 2014, OIFR a organizat cu sprijinul si sub indrumarea Unitatii de Siguranta din cadrul Agentiei Feroviare Europene,  instruirea privind ”Principiile de investigare a accidentelor feroviare” a instruire a participat personalul cu atributii in investigarea accidentelor si incidentelor feroviare din cadrul Organismului de Investigare Feroviar Roman. Training-ul a fost sustinut de reprezentanti din cadrul Unitatii de Siguranta ai Agentiei Feroviare Europene – ERA.

Colaborare cu ESReDA

      AGIFER este membră a ESReDA (Asociația Europeană de Siguranță, Fiabilitate și Date) http://www.esreda.org  și a grupului de lucru al acesteia „Previziuni în Siguranță” din anul 2016.
      ESReDA este o asociație internațională non-profit cu aproximativ 35 de organizații membre, care include companii din diferite industrii, organizații de cercetare și universități, care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței și fiabilității.
     ESReDA urmărește promovarea dezvoltării și a schimbului de date, informații și cunoștințe,  prin promovarea Grupurilor de lucru (PG) și subiectelor legate de Fiabilitate, Siguranță și Analiza Datelor. În aceste grupe de lucru, specialiști europeni în acest sens pot să se întâlnească și, în primul rând, să-și pună la un loc cunoștințele și apoi să le disemineze comunităților științifice și  tehnologice. Această diseminare poate fi realizată prin organizarea de seminarii de două ori pe an și publicarea celor mai importante rezultate ale Grupurilor de lucru. Siguranța și Fiabilitatea sunt văzute ca fiind componente importante în proiectarea unui sistem. Totuși, disciplina și instrumentele și metodele ei sunt încă în proces de dezvoltare iar cunoștințele dispersate în întreaga Europă. Există nevoia strângerii resurselor și cunoștințelor în cadrul Europei  iar ESReDA furnizează mijloacele pentru a face acest lucru.
      Grupul de lucru „Previziuni în Siguranță”, a fost lansat în toamna anului 2015 pentru o perioadă de 3 ani, timp în care să se ocupe de studii și analize în ceea ce privește „Previziunea pentru Siguranță”.
     Grupul de lucru are 2 reuniuni anuale. Este format din experți ai industriei, cercetători și consultanți de la: EDF-R&D (Franța), EDP-Gestão da Produção de Energia, S.A. (Portugalia), IRSN (Franța), EC JRC (Italia și Olanda), Kindunos (Olanda), Tukes (Finlanda), FonCSI (Franța), SRL HSE (Norvegia), University of Pardubice (Republica Cehia), Ministerul Muncii din Belgia și AGIFER (România). A organizat cel de al 53-lea Seminar la Centrul European de Cercetare în localitatea Ispra, Italia, în luna Noiembrie 2017.
Copyright © 2018 AGIFER, All Rights Reserved.