Selectați limba dvs

Raportarea interna privind incalcari ale legii

        La nivelul AGIFER, raportările interne pot fi primite conform prevederilor procedurii de sistem PS 1020 01 Raportare interna privind incalcari ale legii. Acestea se transmit:

  1. în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de raportare internă privind încălcări ale legii aflat pe site-ul instituției la rubrica „Interes public”, secțiunea „Avertizor in interes public”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de mail: avertizori.integritate[dot]agifer.ro; 
  2. prin comunicare telefonică, mesaje SMS sau Whatsapp la nr. de telefon 0799.101.342 - ZAMFIRACHE Marian;
  3. prin întâlnire faţă în faţă, cu persoana desemnată - ZAMFIRACHE Marian din cadrul instituției, la cererea avertizorului de interes public.

          În toate variantele, formularul de raportare internă privind încălcări ale legii va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoana desemnată cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.