Selectați limba dvs

Componența Comisii

Componență Comisii

ANEXA Nr. III din Regulament

COMPONENTA COMISIILOR DE INVESTIGARE A ACCIDENTELOR SI INCIDENTELOR

 Download articol

Clasificarea accidentelor si incidentelor Numirea comisiei de investigare Componenta comisiei de investigare Observatii
ACCIDENTE GRAVE Accidente grave Investigatorul principal si membrii comisiei de investigare pot fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea directorului Organismului de Investigare Feroviar Roman (OIFR). Atunci cand nu se emite un ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, numirea se face de catre directorul OIFR. La locul producerii accidentului grav vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati în producerea accidentului grav, pentru luarea masurilor de înlaturare a urmarilor si de redeschidere a circulatiei
ACCIDENTE Accidente încadrate la art. 7 alin. (1), lit. a) si b), care nu se încadreaza ca accidente grave, c)1 si e)
Investigatorul principal si membrii comisiei de investigare sunt numiti de catre directorul OIFR.
La locul producerii accidentului vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport implicati în producerea accidentului, pentru luarea masurilor de înlaturare a urmarilor si de redeschidere a circulatiei.
Accidente încadrate la art. 7, alin. (1), lit. c)2 si d) Nu se procedeaza la investigarea acestor accidente, potrivit prevederilor prezentului regulament.
La locul producerii accidentului va fi prezent seful statiei administratorului/ gestionarului de infrastructura si sefii subunitatilor implicate sau, dupa caz, conducatorul operatorului economic.
INCIDENTE
Incidente produse în circulatia trenurilor
art. 8 alin. (1)
Investigatorul principal numeste, în scris, comisia de investigare, dupa consultarea în prealabil cu conducatorii structurilor teritoriale cu responsabilitati în siguranta feroviara din cadrul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport caile ferate
si pe reteaua de transport cu metroul implicati în producerea incidentului.
Investigator pricipal:
personal din cadrul OIFR responsabil de organizarea, conducerea si controlul desfasurarii investigatiei
Membri:
- personal din cadrul structurilor organizatorice cu responsabilitati în siguranta feroviara din cadrul operatorilor economici implicati în producerea incidentului;
- reprezentanti de specialitate în domeniile de activitate feroviara din cadrul operatorilor economici implicati în producerea incidentului.
La locul producerii incidentului (în functie de urmarile avute) vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul implicati în producerea incidentului, pentru luarea masurilor de înlaturare a urmarilor si de redeschidere a circulatiei.
Incidente produse
în activitatea de manevra
art. 8 alin. (2)
Incident produs pe infrastructura feroviara publica
Investigatorul principal convoaca, în scris, comisia de investigare, dupa consultarea în prealabil cu conducatorii structurilor teritoriale cu responsabilitati în siguranta feroviara din cadrul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport caile ferate
si pe reteaua de transport cu metroul implicati în producerea incidentului feroviar.
Investigator principal:
conducatorul structurii teritoriale cu responsabilitati în siguranta circulatiei din cadrul detinatorului de infrastructura publica pe a carui raza de activitate s-a produs incidentul.
Membri: reprezentanti de specialitate din domeniile de activitate feroviara din cadrul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul implicati în producerea incidentului.
La locul producerii incidentului (în functie de urmarile avute) vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul implicati în producerea incidentului, pentru luarea masurilor de înlaturare a urmarilor si de redeschidere a circulatiei.
Incident produs pe infrastructura feroviara privata
Investigator principal:
conducatorul structurii cu responsabilitati în siguranta feroviara din cadrul detinatorului de infrastructura feroviara privata pe a carui raza de activitate s-a produs incidentul
Membri: reprezentanti de specialitate în domeniile de activitate feroviara din cadrul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati în producerea incidentului.
Incident produs pe reteaua feroviara a metroului
Investigator principal:
conducatorul compartimentului de siguranta circulatiei trenurilor din cadrul operatorului economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul
Membri: revizori de specialitate si reprezentanti de specialitate din domeniile de activitate de transport din cadrul operatorului economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul.
Alte incidente produse în legatura cu siguranta feroviara - art. 8 alin. (3)
Investigarea se face de catre personal numit de angajatorul personalului implicat în producerea incidentului.
 
NOTA:
- lit.c)1 – numai cazurile prevazute la art. 50 alin.(3).
- lit.c)2 – exceptie cazurile prevazute la art. 50 alin.(3)
- comisiile de investigare pot fi completate în cazul în care în timpul investgatiei acest fapt devine necesar si cu alti specialisti sau experti care nu au fost numiti initial. Completarea comisiei poate fi facuta numai de cel care a aprobat componenta initiala, lapropunerea investigatorului pricipal.