Regulamente

Regulamente

REGULAMENTUL (UE) NR. 321/2013 AL COMISIEI din  13  martie  2013 privind  specificația  tehnică  de  interoperabilitate  pentru  subsistemul  „material  rulant  —  vagoane  de marfă”  al  sistemului  feroviar  din  Uniunea  Europeană  și  de  abrogare  a  Deciziei  2006/861/CE


REGULAMENTUL (CE) NR. 352/2009 AL COMISIEI din  24  aprilie  2009 privind  adoptarea  unei  metode  de  siguranță  comune  pentru  evaluarea  riscului  prevăzută  la articolul 6  alineatul (3)  litera (a)  din Directiva 2004/49/CE  a  Parlamentului European  și a Consiliului

Copyright © 2018 AGIFER, All Rights Reserved.