Selectați limba dvs

Lista documentelor de interes public din cadrul AGIFER

 1. Regulamentul de organizare și funcționare al AGIFER
 2. Organigrama AGIFER
 3. Anunțuri privind posturilor scoase la concurs în cadrul AGIFER
 4. Programe și strategii de desfășurare a activităților
 5. Rapoarte anuale de activitate
 6. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
 7. Buletinul informativ al informațiilor de interes public
 8. Bugetul AGIFER
 9. Execuția bugetară (situația plăților)
 10. Situația drepturilor salariale
 11. Bilanțuri contabile
 12. Programul anual al achizițiilor publice
 13. Strategia anuală de achiziții publice
 14. Centralizatorul achizițiilor publice
 15. Contractele de achiziții publice cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR
 16. Declarații de avere și declarații de interese ale personalului AGIFER
 17. Formular „Raport de eveniment”
 18. Formular „Fişă de avizare a accidentului/incidentului produs pe calea ferată”
 19. Formular „Sesizare” 
 20. Lista investigațiilor feroviare deschise
 21. Rapoarte de investigare preliminare
 22. Rapoarte de investigare finale
 23. Ghiduri privind activitatea de investigare
 24. Raportul evaluării peer review pentru AGIFER