Selectați limba dvs

Clasificare Accid. / Incid.

Clasificare Accidente / Incidente

(Extras din HG117/2010) 

Art. 7. - (1) În înţelesul prezentului regulament, accidentele se împart în următoarele categorii:
a) coliziuni ce pot avea loc între trenuri sau coliziuni între trenuri şi alte vehicule feroviare în mişcare ori în staţionare, cu excepţia celor care pot fi scoase de pe linie cu braţele. În categoria coliziunilor de trenuri se includ acostările între trenuri sau cu vehicule feroviare în staţionare ori în mişcare, precum şi cu obstacole aflate în gabaritul de liberă trecere, cu excepţia celor care pot fi scoase din gabaritul liniei cu braţele;
b) deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie;
c) loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie;
d) loviri ale persoanelor de către vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid;
e) incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie.
(2) În funcţie de consecinţe, accidentele se clasifică în:
a) accidente grave - situaţiile sau faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), care au avut ca urmare, după caz:
- cel puţin o persoană decedată;
- vătămarea gravă a cel puţin 5 persoane;
- pagube importante produse vehiculelor feroviare, infrastructurii feroviare sau mediului, precum şi orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranţei feroviare sau asupra gestionării acesteia.
b) accidente - situaţiile sau faptele prevăzute la alin. (1) care nu se încadrează la accidente grave. Sunt considerate accidente şi situaţiile sau faptele prevăzute la alin. (1) produse în activitatea de manevră feroviară, care au avut ca urmare decesul a cel puţin unei persoane.

Art. 8. - Clasificarea incidentelor, în funcţie de activitatea în cursul căreia s-au produs:
1. Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor:
1.1. expedieri sau plecări de trenuri când calea este ocupată - tren contra tren sau tren după tren, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.2. primiri sau intrări de trenuri în staţie pe linie ocupată ori închisă cu atacarea macazului care dă acces la linia ocupată sau închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice; primiri de trenuri cu marca de siguranţă ocupată la intrare;
1.3. primirea simultană a trenurilor sau expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în acelaşi sens de mers pe parcursuri incompatibile; primiri de trenuri cu marca de siguranţă ocupată în capătul opus parcursului de primire, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice; expedieri sau plecări de trenuri cu marca de siguranţă ocupată pe parcursul de ieşire;
1.4. scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curentă ori din puncte de secţionare, care se angajează pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curentă ori pe linia de evitare/scăpare; scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din puncte de secţionare cu depăşirea mărcii de siguranţă;
1.5. expedieri sau plecări de trenuri:
a) fără cale liberă sau fără consimţământul în blocul de linii al staţiei vecine;
b) fără ordinul operatorului de circulaţie, pe secţiile cu "conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor";
c) în altă direcţie de mers decât cea prevăzută, cu atacarea macazului care dă acces la acea direcţie de mers;
d) pe linie închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.6. plecarea trenurilor dintr-un punct de secţionare fără a avea dreptul de a ocupa linia curentă şi fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.7. depăşirea de către trenuri a semnalelor fixe sau mobile, precum şi a indicatoarelor care ordonă "oprirea", fără respectarea prevederilor din reglementările specifice, respectiv de către trenuri de metrou cu instalaţia ATP izolată;
1.8. depăşirea de către trenuri a mărcii de siguranţă în cazul semnalelor de ieşire de grup, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.9. depăşirea de către trenuri a vitezelor maxime2 admise de linie, a vitezelor maxime stabilite pentru categoria de tren respectivă în livretele de mers sau prin ordin de circulaţie, a treptelor restricţiilor de viteză;
1.10. lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau a altor vehicule feroviare de către transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată ori cu părţile mobile neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale încărcăturii acestora, în urma cărora nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare;
1.11. efectuarea de comenzi eronate pentru circulaţia trenurilor ca urmare a funcţionării defectuoase, a neremedierii defecţiunilor sau a neverificării instalaţiilor de centralizare şi telecomandă;
1.12. îndrumarea trenurilor cu procentul de masă frânată neasigurat în conformitate cu livretul de mers corespunzător categoriei trenului respectiv, precum şi a trenurilor de lucru în activitatea de metrou, fără asigurarea procentului de masă frânată pentru menţinerea pe loc sau cu conducta generală de aer întreruptă, indiferent dacă procentul de masă frânată este sau nu asigurat;
1.13. executarea eronată a parcursurilor de intrare, de ieşire sau de trecere a trenurilor;
1.14. lovirea de către trenuri a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor şi instalaţiilor aflate în gabaritul de liberă trecere, în urma cărora nu au avut loc deraieri de vehicule feroviare.
2. Grupa B - incidente produse în activitatea de manevră:
2.1. ieşirea convoiului de manevră, a locomotivei la manevră sau a altor vehicule feroviare dincolo de limita staţiei ori a postului de mişcare în linie curentă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
2.2. depăşirea semnalelor fixe sau mobile care ordonă "oprirea" ori "manevra interzisă", a indicatoarelor care interzic trecerea ori a mărcilor de siguranţă de către convoaiele de manevră, locomotiva izolată sau alte vehicule feroviare la manevră, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
2.3. depăşirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevră a vitezelor maxime admise de linie, a treptelor restricţiilor de viteză, a vitezelor maxime stabilite la manevră prin reglementări specifice, prin planul tehnic de exploatare al staţiei sau prin ordinul de circulaţie;
2.4. deraieri de vehicule feroviare;
2.5. tamponări sau acostări de vehicule feroviare care au ca urmare avarii la vehicule feroviare şi/sau la încărcătură;
2.6. lovirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevră a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor şi a instalaţiilor aflate în gabaritul de liberă trecere, în urma căreia nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare;
2.7. staţionarea vehiculelor feroviare peste marca de siguranţă, după terminarea activităţilor de manevră, fără respectarea reglementărilor specifice;
2.8. lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau a altor vehicule feroviare de către transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată ori cu părţile mobile neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale încărcăturii acestora;
2.9. executarea eronată a parcursurilor de manevră, ca urmare a manipulării necorespunzătoare a instalaţiilor, respectiv a funcţionării defectuoase, a neremedierii defecţiunilor sau neverificării instalaţiilor de centralizare şi telecomandă;
2.10. neretragerea şi/sau neoprirea manevrei potrivit reglementărilor specifice şi prevederilor planului tehnic de exploatare al staţiei, în vederea primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.
3. Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară:
3.1. neexecutarea de către personalul feroviar a atribuţiilor de serviciu stabilite în cadrul de reglementare specific şi care ar putea conduce la producerea de accidente sau incidente clasificate potrivit prezentului regulament;
3.2. executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare aflat sub influenţa consumului de băuturi alcoolice sau a substanţelor halucinogene;
3.3. părăsirea postului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, fără respectarea reglementărilor specifice;
3.4. executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare fără a fi autorizat, potrivit reglementărilor specifice, în funcţie, pentru activitatea pe care o prestează sau la instalaţia pe care o deserveşte, pe perioada încetării temporare a valabilităţii autorizaţiei sau fără a deţine aviz medical şi/sau aviz psihologic, de aptitudine, în termen de valabilitate;
3.5. expedieri de trenuri fără ordin de circulaţie, atunci când reglementările specifice prevăd obligativitatea emiterii acestuia;
3.6. efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea duratei de lucru reglementată;
3.7. îndrumarea trenurilor electrice de metrou fără respectarea prevederilor din reglementările specifice referitoare la verificarea numărului de osii fără frână activă şi/sau neînscrierea în fişa de bord a numărului de osii fără frână activă;
3.8. neintroducerea restricţiilor de viteză sau neînchiderea liniei în cazurile prevăzute în reglementările specifice, neacoperirea cu semnale mobile a porţiunilor de linii închise sau slăbite;
3.9. nedarea dispoziţiei pentru închiderea barierei sau neînchiderea barierei de la trecerile la nivel în vederea trecerii trenurilor; neînchiderea barierei de la trecerile la nivel, respectiv neoprirea circulaţiei rutiere la trecerile la nivel dotate cu indicatoare rutiere, în vederea trecerii convoaielor de manevră, a locomotivelor izolate sau a altor vehicule feroviare;
3.10. efectuarea de lucrări la linii sau la instalaţii fără respectarea prevederilor din reglementările specifice, referitoare la siguranţă feroviară;
3.11. darea în exploatare a vehiculelor feroviare, a liniilor de cale ferată, precum şi a instalaţiilor fixe, în urma operaţiunilor de întreţinere şi reparare, cu defecte sau lipsuri, care afectează siguranţa feroviară;
3.12. căderea pieselor aparţinând vehiculelor feroviare sau a încărcăturii din vagoane (parţial sau total) şi a altora similare din trenuri, care afectează siguranţa feroviară;
3.13. îndrumarea transporturilor cu gabarit depăşit sau a vagoanelor încărcate fără respectarea reglementărilor specifice (sarcina pe osie depăşită, încărcătura deplasată sau neasigurată şi altele similare);
3.14. nerespectarea opririlor trenurilor de călători şi mixte stabilite în livretele de mers sau în mersul întocmit cu ocazia punerii în circulaţie a trenurilor suplimentare; nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie, privind circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare;
3.15. manipularea neregulamentară a instalaţiilor de centralizare, semnalizare şi comandă care poate afecta siguranţa feroviară;
3.16. defecte şi deranjamente în activitatea de exploatare feroviară:
a) ruperi de osii;
b) ruperi de roţi sau de bandaje;
c) şerpuirea liniilor de cale ferată;
d) supraîncălzirea cutiei de osie. 

Art. 9. - Nu se încadrează ca accidente sau incidente situaţiile şi faptele care au condus la închiderea circulaţiei feroviare în mod accidental, din următoarele cauze:
a) naturale, respectiv inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, căderi de stânci, de copaci sau de alte obstacole neprevăzute, cutremure, incendii de vegetaţie;
b) afectarea accidentală a gabaritului de liberă trecere al căii de către vehicule rutiere, utilaje şi altele asemenea;
c) defectarea vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor aflate în circulaţie sau la manevră;
d) ruperea pantografului locomotivelor aflate în circulaţie sau la manevră;
e) ruperea trenului;
f) scurgeri din conţinutul vagoanelor încărcate cu substanţe chimice care pot afecta mediul şi sănătatea personalului. 

Art. 10. - Faptele produse de terţe persoane fizice sau juridice care au pus în pericol siguranţa feroviară, care au avut ca urmare perturbarea activităţii de transport feroviar, distrugerea şi/sau sustragerea de piese sau materiale din componenţa vehiculelor ori infrastructurii feroviare nu se încadrează ca accidente/incidente potrivit prezentului regulament, pentru acestea fiind aplicabile prevederile legislaţiei în vigoare.
___________
2 Depăşirea de către trenuri a vitezelor maxime va fi interpretată în funcţie de clasa de precizie a aparatului de înregistrare a vitezei, luându-se în considerare şi toleranţele de măsurare.