Selectați limba dvs

Atribuții AGIFER

Atribuții AGIFER

Extras din HG 716/2015

Art. 1.

(1) Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.

(2) AGIFER are următoarele atribuţii principale:
a) investigarea accidentelor feroviare grave;
b) investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
c) investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
d) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.

(3) AGIFER poate participa la proiecte în legătură cu activitatea de investigare sau realizate pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare, finanţate din fonduri europene, în conformitate cu legislaţia în vigoare.