Selectați limba dvs

Directive UE

Directive

DIRECTIVA  798 / 2016 

DIRECTIVA (UE) 2016/798 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI

A CONSILIULUI din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare

           

DIRECTIVA  797 / 2016

DIRECTIVA (UE) 2016/797 A PARLAMENTULUI EUROPEAN

ȘI A CONSILIULUI din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea

sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare)