Selectați limba dvs

Piese Dosar

Piese Dosar

EXTRAS DIN HG 117/2010 - PIESE conţinute de dosarul de investigare

 1. Raportul de investigare a accidentului/incidentului.
 2. Copia fişei de avizare a accidentului/incidentului.
 3. Procesul-verbal de constatare întocmit de către şeful staţiei sau înlocuitorul său împreună cu şefii subunităţilor care au participat la primele constatări sau de către comisia de investigare preliminară pentru reţeaua feroviară a metroului, după caz.
 4. Rezultatele verificării stării fizice a personalului care are legătură cu producerea accidentului/incidentului în ceea ce priveşte consumul de băuturi alcoolice - efectuată de şeful staţiei sau al subunităţii în care s-a produs accidentul/incidentul sau, după caz, întocmită de comisia de investigare preliminară pentru reţeaua de transport a metroului (proces-verbal de verificare cu fiola alcooltest şi rezultatele stabilirii alcoolemiei - atunci când acesta există).
 5. Procesele-verbale încheiate în urma constatărilor pentru fiecare specialitate de către membrii comisiei de investigare.
 6. Devizele pentru repararea infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare deraiate sau avariate în urma accidentului/incidentului, devizele pentru mijloacele de intervenţie, dacă este cazul, devizele pentru lucrări de restabilire a circulaţiei trenurilor, devizele pentru expertizele solicitate conform art. 52 lit. b) şi d) .
 7. Schiţele, fotografiile, înregistrările video şi/sau audio referitoare la accident/incident, dacă este cazul.
 8. Foaia de parcurs a locomotivei sau a automotorului care a remorcat trenul respectiv, în copie, certificată prin semnătură şi ştampilă de către şeful subunităţii de tracţiune.
 9. Benzile/Înregistrările de vitezometru şi procesele-verbale de citire a acestora.
 10. Documentele şi evidenţele privind desfăşurarea activităţilor de exploatare a infrastructurii feroviare - întreţinere, reparaţie şi urmărire în timp, evidenţele de mişcare de la staţii, halte de mişcare, posturi de macazuri şi posturi de mişcare în linie curentă, în copii, certificate prin semnătură şi ştampilă de către şefii de subunităţi.
 11. Extrase din reglementări specifice şi din planul tehnic de exploatare al staţiei, Regulamentul tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale, autorizaţia de exploatare a LFI şi contractul de exploatare, dacă este cazul.
 12. Dovada de înştiinţare a reprezentantului operatorului economic implicat în producerea accidentului/incidentului care nu s-a prezentat pentru a participa în comisia de investigare, dacă este cazul.
 13. Fişele pentru accidentaţi (răniţi, morţi), întocmite de către unitatea medicală care a constatat starea victimelor.
 14. Declaraţiile şi relaţiile scrise ale personalului feroviar implicat în producerea accidentului/incidentului şi ale martorilor care pot relata împrejurările în care s-a produs accidentul/incidentul.
 15. Actul de numire a membrilor comisiei de investigare a accidentului/incidentului.
 16. Copia aprobării cererii de prelungire a termenului de finalizare a dosarului de investigare, dacă este cazul.
 17. Orice alte documente referitoare la investigarea accidentului/incidentului.