Anunțuri angajari

Anunțuri angajari

24/08/2021
Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
 
19/08/2021
Comunicare rezultate obținute la interviu:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare. 
 
16/08/2021
Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
 
06/08/2021
Comunicare selecție dosare:
1.Doua posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
 
23/07/2021
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs doua posturi contractuale vacante:
1.Doua posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
Anunț publicat în data de 23.07.2021
 
29/06/2021
 
11/06/2021
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de: Investigator specialist a dlui. Blaga Cristinel – Nicolae - Serviciului Investigare Incidente Feroviare.Data, ora și locul desfăşurării examenului: 29.06.2021, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65:
 
29/04/2021
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
Anunț publicat în data de 29.04.2021
 
18/05/2021
Comunicare selecție dosare:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
 

24/05/2021

Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
Comunicare rezultate obținute la interviu:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare. 
Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
Anunț publicat în data de 02.06.2021
15/04/2021
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs două posturi contractuale vacante:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
Comunicare selecție dosare:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
Comunicare rezultate obținute la interviu:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:- Expert IA a doamnei VOICU ELENA - Compartimentul Audit Public InternData, ora și locul desfăşurării examenului: 05.11.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65
Modificare dată desfășurare examen de promovare în funcţia de:- Expert IA a doamnei VOICU ELENA - Compartimentul Audit Public InternData, ora și locul desfăşurării examenului: 09.11.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Investigator Specialist a domnului Mihail ANDREI - Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare;
- Referent Specialist Florina FLOREA - Serviciul Relații Internaționale și Resurse Umane.Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 20.10.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Investigator Specialist a domnului Ciucea Dan - Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și soluționare divergențe;- Investigator Specialist a domnului Piticari Spiridon - Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și soluționare divergențe;- Investigator Specialist a domnului Urian Florin Vasile - Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și soluționare divergențe;- Expert IA a domnului Voicu Marian - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 10.06.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
Comunicare rezultate examen promovare din 10.06.2020
04/09/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.

 04/10/2019
Comunicare rezultate obținute la interviul din data de 03.10.2019:
1.un post de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.

09/10/2019

09/08/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs două posturi contractuale vacante la Serviciul Reglementări și Sinteză:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea instalații;
2.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii.
Comunicare rezultate obținute la proba scrisă din 04.09.2019:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea instalații, la Serviciul Reglementări și Sinteză.

11/09/2019

29/03/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA - specialitatea vagoane, la Serviciul Reglementări și Sinteză.
 
18/02/2019
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- economist gradul II a dnei. Mincu Ruxandra Andreea – Compartimentul Urmărire Contracte.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 05.03.2019, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
 
08/02/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe.
Comunicare rezultat final
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe
.

14/01/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciului Investigare Incidente Feroviare;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare.
Comunicare rezultat obținut la proba scrisă:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare.

14/02/2019
Comunicare rezultat final concurs post contractual vacant:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare.

30/01/2019 
Comunicare rezultat final concurs post contractual vacant:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare.
 
16/11/2018
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de investigator gradul IA, la Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare.
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Investigator Specialist a domnului Buliga Liviu Alberto - Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- Tehnician Specialist a domnului VIDIGRIN Dănuț - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 21.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Expert Specialist a doamnei NIȚU Gabriela Maria - Biroul Financiar - Contabilitate;
- Expert I a domnului VOICU Marian - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de Expert Specialist a doamnei:
- CARALICEA Anișoara - Serviciul Relații Internaționale și Resurse Umane.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
Comunicare rezultate examen promovare din 07.11.2018
19/10/2018În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovarea în funcţiile de Investigator Specialist a domnilor:
- ATUDOREI Radu -Constantin - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- CONSTANTIN Marian - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- GRIVINCĂ Vasile - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe,
- GROZA Cristian - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- RADOVICI Alin-Sorel- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 06.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de Expert Specialist a doamnei:
- ALEXANDRU Nicoleta - Serviciul Tehnic, Organizare, Dezvoltare.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovarea în funcţiile de Investigator Specialist a domnilor:
- AFANASE Mitu - Costel - Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- CIOLACU Tudor- Serviciul Investigare Accidente Feroviare
- CIOCHINĂ Ştefan - Serviciul Investigare Incidente Feroviare
- MOVILEANU Toma - Macu - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- ROŞA Ovidiu- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- PAUL Sever- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe.Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 29.08.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , etajul 2, camera 65.
Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER, denumita în continuare AGIFER, institutie publica finantata integral din venituri proprii - înfiintata potrivit art. 9l din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar si de transport cu metroul care îndeplineste toate atributiile organismului de investigare a accidentelor si incidentelor prevazute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii în legatura cu investigarea altor evenimente decât accidentele si incidentele feroviare, potrivit legii.
I. AGIFER scoate la concurs 1 post contractual vacant de investigator gradul IA, la Serviciului Investigare Incidente Feroviare;
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru următoarele promovări:- în funcţia de EXPERT gradul I (1 post ) prin transformarea postului de EXPERT gradul II din statul de funcţii a Compartimentului Audit Public Intern;- în funcţia de Auditor gradul IA (1 post), prin transformarea postului de Auditor gradul I din statul de funcţii în Auditor gradul IA, din dorinţa de a creşte nivelul calităţii activităţii din cadrul Compartimentului Audit Public InternData, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2017, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, parter, camera 6
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de economist gradul IA la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
Copyright © 2018 AGIFER, All Rights Reserved.