Cariera lista posturilor scoase la concurs

Anunțuri

07/11/2018

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Investigator Specialist a domnului Buliga Liviu Alberto - Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- Tehnician Specialist a domnului VIDIGRIN Dănuț - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 21.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.

Anunț publicat în data de 07/11/2018


19/10/2018

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Expert Specialist a doamnei NIȚU Gabriela Maria - Biroul Financiar - Contabilitate;
- Expert I a domnului VOICU Marian - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.

Anunț publicat în data de 19/10/2018


09/11/2018

Comunicare rezultate examen promovare din 07.11.2018


19/10/2018

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de Expert Specialist a doamnei:
- CARALICEA Anișoara - Serviciul Relații Internaționale și Resurse Umane.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.

Anunț publicat în data de 19/10/2018


09/11/2018

Comunicare rezultate examen promovare din 07.11.2018


19/10/2018

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovarea în funcţiile de Investigator Specialist a domnilor:
- ATUDOREI Radu -Constantin - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- CONSTANTIN Marian - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- GRIVINCĂ Vasile - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe,
- GROZA Cristian - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- RADOVICI Alin-Sorel- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 06.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.

Anunț publicat în data de 19/10/2018


08/11/2018

Comunicare rezultate examen promovare din 06.11.2018


19/10/2018

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de Expert Specialist a doamnei:
- ALEXANDRU Nicoleta - Serviciul Tehnic, Organizare, Dezvoltare.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.

Anunț publicat în data de 19/10/2018


09/11/2018

Comunicare rezultate examen promovare din 07.11.2018


09/08/2018

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovarea în funcţiile de Investigator Specialist a domnilor:
- AFANASE Mitu - Costel - Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- CIOLACU Tudor- Serviciul Investigare Accidente Feroviare
- CIOCHINĂ Ştefan - Serviciul Investigare Incidente Feroviare
- MOVILEANU Toma - Macu - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- ROŞA Ovidiu- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- PAUL Sever- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe.

Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 29.08.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , etajul 2, camera 65.

Anunț publicat în data de 09/08/2018


30/08/2018

Comunicare rezultate examen promovare din 29.08.2018


4/04/2018

Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER, denumita în continuare AGIFER, institutie publica finantata integral din venituri proprii - înfiintata potrivit art. 9l din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar si de transport cu metroul care îndeplineste toate atributiile organismului de investigare a accidentelor si incidentelor prevazute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii în legatura cu investigarea altor evenimente decât accidentele si incidentele feroviare, potrivit legii.
I. AGIFER scoate la concurs 1 post contractual vacant de investigator gradul IA, la Serviciului Investigare Incidente Feroviare;

Anunț publicat în data de 6/04/2018


18/04/2018

Modificare anunț


25/04/2018

Comunicare selecție dosar


3/05/2018

Comunicare rezultate proba scrisă


11/05/2018

Comunicare rezultate obținute la interviu


16/05/2018

Comunicare rezultate finale


23/10/2017

În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru următoarele promovări:

- în funcţia de EXPERT gradul I (1 post ) prin transformarea postului de EXPERT gradul II din statul de funcţii a Compartimentului Audit Public Intern;

- în funcţia de Auditor gradul IA (1 post), prin transformarea postului de Auditor gradul I din statul de funcţii în Auditor gradul IA, din dorinţa de a creşte nivelul calităţii activităţii din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2017, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, parter, camera 6

Anunț pentru examenele de promovare publicat astăzi 23.10.2017


9/11/2017

Comunicare EXPERT gradul I

Comunicare Auditor gradul IA


18/07/2017 

Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de economist gradul IA la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.

Anunț publicat în data de 18.07.2017


10/08/2017

Comunicare ECONOMIST gradul IA din cadrul Serviciului Relaţii Internationale si Resurse Umane

 

Copyright © 2018 AGIFER, All Rights Reserved.