Selectați limba dvs

Anunțuri angajari

Anunțuri angajari

04.06.2024 Comunicarea rezultatelor finale:
1. un post de investigator gradul I A (specialitatea linii) la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe - download;
Anunț publicat în data de 04.06.2024 ora 14:00
30.05.2024
Comunicarea rezultatelor finale obtinute la interviu:
Un post de investigator gradul I A (specialitatea linii), la CIAIFSD - download
Anunț publicat în data de 30.05.2024 ora 14:00
24.05.2024 Comunicare rezultate proba scrisa:
1. un post de Investigator gradul I A la CIAIFSD - download;
2. un post de Investigator gradul I A la CIAIFSD - download
Anunț publicat în data de 24.05.2024
16.05.2024 Comunicare selecție dosare:
1. un post de Investigator gradul I A la CIAIFSD - download;
2. un post de Investigator gradul I A la CIAIFSD - download
Anunț publicat în data de 16.05.2024
30.04.2024

Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. 

      AGIFER scoate la concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore / zi, 40 ore / săptămână), următorul post de execuție contractual vacant:

 1. un post de investigator gradul I A (specialitatea linii) la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe.

Anunt publicat la data 30.04.2024 - download

15.04.2024 Comunicarea rezultatelor finale:
1. un post de investigator gradul I A (specialitatea instalații) la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe - download;
Anunț publicat în data de 15.04.2024 ora 12:00
10.04.2024
Comunicarea rezultatelor finale obtinute la interviu:
Un post de investigator gradul IA (specialitatea linii), la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download
Anunț publicat în data de 10.04.2024 ora 14:00
04.04.2024 Comunicarea rezultatelor finale:
1. un post de investigator gradul IA (specialitatea instalații) la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe - download;
2. un post de investigator gradul I A (specialitatea linii), la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download
Anunț publicat în data de 04.04.2024 ora 15:00
27.03.2024 Comunicare selecție dosare:
1. un post de investigator gradul I A (specialitatea instalații) la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe - download;
2. un post de investigator gradul I A (specialitatea linii), la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download
Anunț publicat în data de 27.03.2024
11.03.2024

Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. 

      AGIFER scoate la concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore / zi, 40 ore / săptămână), următoarele posturi de execuție contractuale vacante:

 1. un post de investigator gradul IA (specialitatea linii), la Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
 2. un post de investigator gradul IA (specialitatea instalații) la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe.

Anunt publicat la data 11.03.2024 - download

19.12.2023 Comunicarea rezultatelor finale:
Un post expert specialist la Serviciul Relatii Internationale si Resurse Umane - download;
Un post expert gradul II la Serviciul Relatii Internationale si Resurse Umane - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Un post expert specialist la Biroul Financiar Contabilitate - download;
Un post investigator specialist la CIAIFSD - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Un post investigator specialist la CIAIFSD - download;
Un post investigator specialist la CIAIFSD - download;
Un post expert specialist la Compartiment Administrativ si Asigurare Logistica - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Investigare Incidente Feroviare - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Un post consilier juridic specialist la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Un post investigator specialist la CIAIFSD - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Investigare Incidente Feroviare - download;
Un post investigator specialist la Serviciul Investigare Incidente Feroviare - download;
Rezultatele finale au fost publicate în data de 19.12.2023 ora 14:00
04.12.2023      În conformitate cu Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se organizează examenele de promovare pentru urmatoarele functii:
 • prin transformarea posturilor de EXPERT gradul IA și EXPERT gradul III în statul de funcţii al Serviciului Relații Internaționale și Resurse Umane, în EXPERT specialist și EXPERT gradul II,;
 • prin transformarea postului de EXPERT gradul IA în Expert specialist, în statul de funcții al Compartimentului Administrativ și Asigurare Logistica;
 • prin transformarea postului de Consilier Juridic gradul I A în Consilier Juridic specialist în statul de funcții al Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare.
 • prin transformarea postului de Expert gradul I A în Expert specialist în statul de funcții al Biroului Financiar- Contabilitate.
Data, ora și locul desfăşurării examenelor: 18.12.2023, ora 13,00, la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65.
Anunț publicat în data de 04.12.2023 ora 14:00 - download 
04.12.2023
În conformitate cu Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se organizează examenele de promovare în funcţiile de investigator specialist, prin transformarea posturilor de investigator gradul IA în investigator specialist, în statele de funcţii ale Serviciului Investigare Accidente Feroviare, Serviciului Investigare Incidente Feroviare, Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare și Compartimentului Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe din cadrul AGIFER.
Data, ora și locul desfăşurării examenelor: 18.12.2023, ora 10,00, la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65.
Anunț publicat în data de 04.12.2023 ora 14:00 - download
31.05.2023 Comunicarea rezultatelor finale:
Un post consilier juridic la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Un post expert gradul I A la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Anunț publicat în data de 31.05.2023
26.05.2023 Comunicarea rezultatelor obținute la interviu:
Un post consilier juridic la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Un post expert gradul I A la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Anunț publicat în data de 26.05.2023
19.05.2023 Comunicarea rezultatelor obținute la proba scrisă:
Un post consilier juridic la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Un post expert gradul I A la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
Anunț publicat în data de 19.05.2023
17.05.2023 Anunt conform prevederilor art IV alin. 7 din OUG 34/2023 - download
publicat in data de 17.05.2023
15.05.2023 Comunicare selecție dosare:
1. un post de Expert gradul I A la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download;
2. un post de Consilier juridic la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare - download
Anunț publicat în data de 15.05.2023
25.04.2023 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs 5 posturi contractuale vacante:
1. un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe;
2. un post de investigator gradul IA la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe;
3. un post de consilier juridic gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare;
4. un post de auditor gradul IA la Compartimentul Audit Public Intern;
5. un post de expert IA la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare.
28.02.2023 Comunicare rezultate finale:
1. un post de investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentul Investigare Accidente/ Incidente Feroviare si Solutionare Divergente (activitatea pe raza SRCF Brasov) - download;
Anunț publicat în data de 28.02.2023
22.02.2023 Comunicarea rezultatelor obținute la interviu:
 1. un post investigator gradul IA la Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Brasov).
15.02.2023 Comunicarea rezultatelor obținute la proba scrisa:
 1. un post investigator gradul IA la Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Brasov).
07.02.2023 Comunicare selecție dosare:
1. un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Solutionare Divergente - download;
Anunț publicat în data de 07.02.2023
18.01.2023 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs 2 posturi contractuale vacante:
 1. Un post de consilier juridic gradul lA la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare;
 2. Un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe
Anunț publicat în data de 18.01.2023
25.07.2022 Comunicare rezultate finale:
1. un post de investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentul Investigare Accidente/ Incidente Feroviare si Solutionare Divergente (activitatea pe raza SRCF IASI)  - download;
Anunț publicat în data de 25.07.2022
20.07.2022 Comunicarea rezultatelor obținute la interviu:
 1. un post investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Iași).
13.07.2022 Comunicarea rezultatelor obținute la proba scrisă:
 1. un post investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Iași).
06.07.2022 Comunicare selecție dosare:
1. un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Solutionare Divergente Iasi - download;
2. un post auditor gradul IA, la Compartimentul Audit Public Intern - download
Anunț publicat în data de 06.07.2022
06.07.2022 Agenţia de Investigare Feroviară Română, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. În baza art. 37, alin.(1) și (3) din REGULAMENTULUI-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru motive obiective, AGIFER anulează concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier juridic specialist la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunt publicat in data de 06.07.2022

28.06.2022 Comunicarea rezultatelor examenului de promovare:
 1. investigator specialist - Compartiment Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Soluționare Divergente Timisoara;
 2. investigator specialist - Compartiment Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Soluționare Divergente Timisoara;
27.06.2022 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs 1 post contractual vacant:
 1. Un post de CONSILIER JURIDIC SPECIALIST la Compartimentul Audit Public Intern;
Anunț publicat în data de 27.06.2022
20.06.2022 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale vacante:
 1. un post expert gradul II (specialitatea linii) la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare;
 2. un post investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Iași);
 3. 3 posturi investigator gradul IA (specialitate linii) în cadrul Serviciului Investigare Accidente Feroviare, Serviciul Investigare Incidente Feroviare (activitatea pe raza SRCF Craiova) și Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Brașov);
Anunț publicat în data de 20.06.2022
20.06.2022 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs 1 post contractual vacant:
 1. Un post de AUDITOR gradul I la Compartimentul Audit Public Intern;
Anunț publicat în data de 20.06.2022
10.06.2022 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovare in functia de Investigator specialist:
- Investigator Specialist – Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- Investigator Specialist - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe.
Anunț publicat în data de 10.06.2022
27.05.2022 Comunicare rezultate finale:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementari si Sinteze - download;
Anunț publicat în data de 27.05.2022
24.05.2022 Comunicare rezultate obținute la interviu:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementari si Sinteze - download;
Anunț publicat în data de 24.05.2022
17.05.2022 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementari si Sintezedownload;
Anunț publicat în data de 17.05.2022
12.05.2022 Comunicare selecție dosare:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementari si Sinteze - download;
Anunț publicat în data de 12.05.2022
21/04/2022 Agenţia de Investigare Feroviară Română, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Infrastructurii aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastrcturii în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de INVESTIGATOR GRADUL IA la Serviciul Reglementari si Sinteza.
15/04/2022 Comunicarea rezultatelor examenului de promovare:
 1. investigator specialist - Compartiment Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Soluționare Divergente Galati;
 2. investigator specialist - Compartiment Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Soluționare Divergente Cluj;
 3. investigator specialist - Compartiment Investigare Accidente / Incidente Feroviare si Soluționare Divergente  Constanta;
 4. economist I - Compartiment Urmarire Contracte;
30/03/2022
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovare in urmatoarele functii:
 • Investigator specialist:
 1. 1 post - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare si Solutionare Divergente Galati;
 2. 1 post - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare si Solutionare Divergente Cluj;
 3. 1 post - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare si Solutionare Divergente Constanta;
 • Economist gradul I:
 1. 1 post - Compartimentul Urmarire Contracte;
Data, ora și locul desfăşurării examenelor: 14.04.2022, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65:
25/02/2022 Comunicare rezultate finale:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 25.02.2022
22/02/2022 Comunicare rezultate obținute la interviu:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 22.02.2022
16/02/2022 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 16.02.2022
09/02/2022 Comunicare rezultate finale:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul  Investigare Incidente Feroviare - download;
2. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 09.02.2022
08/02/2022
Comunicare selecție dosare:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 08.02.2022
04/02/2022 Comunicare rezultate obținute la interviu:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul  Investigare Incidente Feroviare - download;
2. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 04.02.2022
28/01/2022 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare - download;
2. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 28.01.2022
20/01/2022 Agenţia de Investigare Feroviară Română, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.AGIFER organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de INVESTIGATOR GRADUL IA la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
18/01/2022 Comunicare selecție dosare:
1. un post de investigator gradul IA, la Serviciul  Investigare Incidente Feroviare - download;
2. un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare - download;
Anunț publicat în data de 18.01.2022
31/12/2021
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs doua posturi contractuale vacante:
 1. 1 post de investigator gradul IA la Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
 2. 1 post de investigator gradul IA la Serviciul Investigare Incidente Feroviare;
 3. 1 post de auditor gradul IA la Compartimentul Audit Public Intern.
Anunț publicat în data de 31.12.2021
24/08/2021 Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
19/08/2021 Comunicare rezultate obținute la interviu:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare. 
16/08/2021 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
06/08/2021 Comunicare selecție dosare:
1.Doua posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
23/07/2021 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs doua posturi contractuale vacante:
1.Doua posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare.
Anunț publicat în data de 23.07.2021
29/06/2021
11/06/2021 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de: Investigator specialist a unui salariat din Serviciul Investigare Incidente Feroviare.Data, ora și locul desfăşurării examenului: 29.06.2021, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65:
29/04/2021 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
Anunț publicat în data de 29.04.2021
18/05/2021
Comunicare selecție dosare:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
Anunț publicat în data de 18.05.2021
24/05/2021
Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
Anunț publicat în data de 24.05.2021
27/05/2021 Comunicare rezultate obținute la interviu:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare. 
02/06/2021 Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare.
15/04/2021 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs două posturi contractuale vacante:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
07/05/2021 Comunicare selecție dosare:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
12/05/2021 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
18/05/2021
Comunicare rezultate obținute la interviu:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză.
Anunț publicat în data de 18.05.2021
21/05/2021
Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe, având în responsabilitate zona teritorială aferentă competențelor administrative ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări şi Sinteză
.Anunț publicat în data de 21.05.2021
22/10/2020
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:- Expert IA a doamnei VOICU ELENA - Compartimentul Audit Public InternData, ora și locul desfăşurării examenului: 05.11.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65.
05/11/2020 Modificare dată desfășurare examen de promovare în funcţia de:- Expert IA a doamnei VOICU ELENA - Compartimentul Audit Public InternData, ora și locul desfăşurării examenului: 09.11.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, etajul 2, camera 65.
09/11/2020
07/10/2020 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Investigator Specialist a domnului Mihail ANDREI - Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare;
- Referent Specialist Florina FLOREA - Serviciul Relații Internaționale și Resurse Umane.Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 20.10.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
20/10/2020 Comunicare rezultate examen promovare:
1. Investigator Specialist -  Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare;
2. Referent Specialist - Serviciul Relații Internaționale și Resurse Umane.
27/05/2020
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de: - Investigator Specialist a domnului Ciucea Dan - Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și soluționare divergențe;- Investigator Specialist a domnului Piticari Spiridon - Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și soluționare divergențe;- Investigator Specialist a domnului Urian Florin Vasile - Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și soluționare divergențe;- Expert IA a domnului Voicu Marian - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 10.06.2020, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
11/06/2020
04/09/2019 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
19/09/2019 Comunicare selecție dosare:
1.un post de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
27/09/2019 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă:
1.un post de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
04/10/2019 Comunicare rezultate obținute la interviul din data de 03.10.2019:
1.un post de expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
09/10/2019 Comunicare rezultate finale
1.un post expert stagiar la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
09/08/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs două posturi contractuale vacante la Serviciul Reglementări și Sinteză:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea instalații;
2.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii.
Anunț publicat în data de 09.08.2019
29/08/2019 Comunicare selecție dosare:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea instalații, la Serviciul Reglementări și Sinteză.
05/09/2019 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă din 04.09.2019:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea instalații, la Serviciul Reglementări și Sinteză.
11/09/2019 Comunicare rezultate obținute la interviul din 08.09.2019:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea instalații, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
16/09/2019 Comunicare rezultate finale:
29/03/2019 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA - specialitatea vagoane, la Serviciul Reglementări și Sinteză.
16/04/2019 Comunicare selecție dosare:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii, la Serviciul Reglementări și Sinteză 
2.un post de investigator gradul IA - specialitatea vagoane, la Serviciul Reglementări și Sinteză
23/04/2019 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă din 22.04.2019:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.
un post de investigator gradul IA - specialitatea vagoane, la Serviciul Reglementări și Sinteză
03/05/2019 Comunicare rezultate obținute la interviul din 02.05.2019:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.
un post de investigator gradul IA - specialitatea vagoane, la Serviciul Reglementări și Sinteză.
08/05/2019 Comunicare rezultate finale:
1.un post de investigator gradul IA - specialitatea linii, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.
un post de investigator gradul IA - specialitatea vagoane, la Serviciul Reglementări și Sinteză.
18/02/2019 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- economist gradul II a dnei. Mincu Ruxandra Andreea – Compartimentul Urmărire Contracte.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 05.03.2019, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
06/03/2019
08/02/2019 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe.
26/02/2019 Comunicare selecție dosare:
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză 
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe
06/03/2019 Comunicare rezultate obținute la proba scrisă din 05.03.2019:
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe.
13/03/2019 Comunicare rezultate obținute la interviul din 12.03.2019:
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe.
18/03/2019 Comunicare rezultate finale:
1.două posturi de investigator gradul IA, la Serviciul Reglementări și Sinteză;
2.un post de investigator gradul IA, la Compartimentul Investigare Accidente/Incidente Feroviare și Soluţionare Divergenţe
.
14/01/2019
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii. AGIFER scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
1.un post de investigator gradul IA, la Serviciului Investigare Incidente Feroviare;
2.un post de investigator gradul IA, la Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare.
30/01/2019 Comunicare selecție dosare:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare.
07/02/2019 Comunicare rezultat obținut la proba scrisă:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare.
14/02/2019 Comunicare rezultat obținut la interviu:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare.
19/02/2019 Comunicare rezultat final concurs post contractual vacant:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Investigare Incidente Feroviare.
30/01/2019 Comunicare selecție dosare:
2.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare.
07/02/2019 Comunicare rezultat obținut la proba scrisă:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare.
14/02/2019 Comunicare rezultat obținut la interviu:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare.
19/02/2019 Comunicare rezultat final concurs post contractual vacant:
1.post de investigator gradul 1A, la Serviciul Tehnic Organizare Dezvoltare.
16/11/2018 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art.91 din Ordonanţa Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de investigator gradul IA, la Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare.
04/12/2018
11/12/2018
17/12/2018
20/12/2018
07/11/2018 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Investigator Specialist a domnului Buliga Liviu Alberto - Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- Tehnician Specialist a domnului VIDIGRIN Dănuț - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 21.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65
22/11/2018
19/10/2018 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- Expert Specialist a doamnei NIȚU Gabriela Maria - Biroul Financiar - Contabilitate;
- Expert I a domnului VOICU Marian - Compartiment Administrativ și Asigurare Logistică.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
09/11/2018
19/10/2018 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de Expert Specialist a doamnei:
- CARALICEA Anișoara - Serviciul Relații Internaționale și Resurse Umane.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
09/11/2018
19/10/2018 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovarea în funcţiile de Investigator Specialist a domnilor:
- ATUDOREI Radu -Constantin - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- CONSTANTIN Marian - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- GRIVINCĂ Vasile - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe,
- GROZA Cristian - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- RADOVICI Alin-Sorel- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 06.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
08/11/2018 Comunicare rezultate examen promovare din 06.11.2018
19/10/2018
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de Expert Specialist a doamnei: ALEXANDRU Nicoleta - Serviciul Tehnic, Organizare, Dezvoltare.
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , corp A, etajul 2, camera 65.
08/11/2018 Comunicare rezultate examen promovare din 06.11.2018
09/11/2018 Comunicare rezultate examen promovare din 07.11.2018
09/08/2018
În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru promovarea în funcţiile de Investigator Specialist a domnilor:
- AFANASE Mitu - Costel - Serviciul Investigare Accidente Feroviare;
- CIOLACU Tudor- Serviciul Investigare Accidente Feroviare
- CIOCHINĂ Ştefan - Serviciul Investigare Incidente Feroviare
- MOVILEANU Toma - Macu - Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- ROŞA Ovidiu- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe;
- PAUL Sever- Compartiment Investigare Accidente/Incidente Feroviare şi Soluţionare Divergenţe.Data, ora şi locul desfăşurării examenelor 29.08.2018, ora 10,00 la sediul AGIFER , etajul 2, camera 65.
30/08/2018 Comunicare rezultate examen promovare din 29.08.2018
04/04/2018 Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER, denumita în continuare AGIFER, institutie publica finantata integral din venituri proprii - înfiintata potrivit art. 9l din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar si de transport cu metroul care îndeplineste toate atributiile organismului de investigare a accidentelor si incidentelor prevazute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii în legatura cu investigarea altor evenimente decât accidentele si incidentele feroviare, potrivit legii.
I. AGIFER scoate la concurs 1 post contractual vacant de investigator gradul IA, la Serviciului Investigare Incidente Feroviare;
18/04/2018 Modificare anunț
25/04/2018 Comunicare selecție dosar 
03/05/2018 Comunicare rezultate proba scrisă 
11/05/2018 Comunicare rezultate obținute la interviu
16/05/2018 Comunicare rezultate finale
23/10/2017 În conformitate cu Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, în vigoare de la 31 martie 2011, consolidarea din data de 19 octombrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 31 martie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015, se organizează examene pentru următoarele promovări:- în funcţia de EXPERT gradul I (1 post ) prin transformarea postului de EXPERT gradul II din statul de funcţii a Compartimentului Audit Public Intern;- în funcţia de Auditor gradul IA (1 post), prin transformarea postului de Auditor gradul I din statul de funcţii în Auditor gradul IA, din dorinţa de a creşte nivelul calităţii activităţii din cadrul Compartimentului Audit Public InternData, ora şi locul desfăşurării examenelor 07.11.2017, ora 10,00 la sediul AGIFER, corp A, parter, camera 6
9/11/2017
18/07/2017
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.AGIFER scoate la concurs un post contractual vacant de economist gradul IA la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane.
10/08/2017 Comunicare ECONOMIST gradul IA din cadrul Serviciului Relaţii Internationale si Resurse Umane