Selectați limba dvs

Programe și strategii

DECLARAȚIA PRIVIND POLITICA AGIFER PENTRU INVESTIGAȚIA ACCIDENTELOR SI INCIDENTELOR FEROVIARE

 Download declaratie: https://www.agifer.ro/images/agifer/Declaratie-privind-politica-AGIFER-in-investigatia-accidentelor-.pdf

   Această declarație stabilește politica AGIFER pentru investigația accidentelor feroviare care implică actorii din sistemul de transport feroviar din România, inclusiv acele incidente care în condiții ușor diferite pot conduce la producerea unor accidente grave. Politica noastră este ca aceste cazuri să fie investigate în conformitate cu prevederile legii privind siguranța feroviară, a reglementărilor și standardelor în domeniu, care stabilească și să se mențină un program de investigare eficient și eficace pentru realizarea acestui obiectiv.

Incidentele feroviare vor fi selectate pentru efectuarea unei investigații de către AGIFER, pe baza cerințelor din Legea nr.55/2006 și HGR 1 17/2010, iar estimarea inițială a gradului de îmbunătățire potențială a performanțelor sistemului feroviar care ar putea rezulta dintr-o asemenea investigație, va fi cântărită cu atenție în decizia de numire a comisiei de investigare.

Investigatori instruiți vor investiga cu promptitudine toate accidentele sau incidentele selectate utilizând cea mai bună tehnică și tehnologie de investigație disponibilă. Scopul principal al acestor investigații este de a determina ce sa întâmplat și de ce sa întâmplat? Dorim ca fiecare investigație să furnizeze o descriere, în timp util, coerentă, imparțială, obiectivă, validă și să constituie o explicație a procesului accidental.

Toate concluziile investigațiilor vor fi susținute de o logică convingătoare și de date de sprijin, iar opiniile subiective, concluzii nespuse sau declarații arbitrare, generalizate, sunt inacceptabile în cuprinsul raportului de investigație. Investigatorii AGIFER trebuie să se asigure că toate produsele lor de lucru vor satisface criteriile obiective de asigurare a calității înainte de a-și prezenta rapoartele de lucru finale.

Dacă, în orice moment pe timpul desfășurării unei investigații, un investigator constată indicii că a existat o acțiune intenționată cu intenția de a face rău sistemului feroviar ce poate fi implicată în apariția cazului investigat, investigatorul va contacta imediat conducerea AGIFER pentru a se anunța instutuțiile abilitate pentru anchetarea cazului.

Noile cunoștințe despre siguranța feroviară obținute din investigațiile efectuate vor fi distribuite în conformitate cu legislația sau reglementările legale, oricărei persoane aflate în poziția de a acționa în baza informațiilor sau de a îmbunătăți performanța viitoare a organizației economice feroviare, dar și autorităților statului român,

Atunci când investigatorii AGIFER lucrează cu sau sub îndrumarea investigatorilor din alte organizații din Uniunea Europeană, în conformitate cu statutele aplicabile sau cu acordurile contractuale, personalul nostru trebuie să respecte aceste orientări politice, în special în ceea ce privește procedurile de asigurare a calității investigației.

Eficacitatea investigațiilor și a rapoartelor lor vor fi evaluate cel puțin anual pentru alinierea la această politică, iar raportul de evaluare a programului poate fi pus la dispoziția managerilor de rang înalt, la cerere.

Punerea în aplicare a acestei politici va fi responsabilitatea Directorului General a AGIFER. Toți angajații și personalul contractual sunt responsabili și răspunzători pentru furnizarea sprijinului necesar pentru a permite AGIFER să implementeze această politică de investigație a accidentelor și incidentelor produse în sistemul feroviar din România.